Stand van zaken 17 okt

17 oktober 2016

Maken opritten en bermverharding Kerkdijk grotendeels afgerond. Goede afvoer regenwater komt in een later stadium tijdens dit project weer aan de orde.

Vandaag gestart met herinrichten kruispunt Kerkdijk – verbindingsweg bij bureau Land.

Ook in de loop van deze week start met kruispunt Meulekaamp- Kerkdijk. Het werk aan deze beide kruispunten duurt 2 a 3 weken.

DUS DOORGAAND VERKEER KERKDIJK NIET MOGELIJK. Kruispunt Om de Kamp- Kleine Esweg blijft de eerste 2/3 weken nog open.

Beide kruispunten worden 12 cm opgehoogd in vergelijking met de asfaltbestrating. Middelste cirkel wordt uitgevoerd in afwijkende kleur op gelijke hoogte als de klinkerbestrating. Op elke hoekpunt (6 per kruising) aan het begin van de klinkerbestrating komt een kolk voor afvoer regenwater.