Nieuwsbrief DB 10 nov. / met o.a. Kerkdijk-Dwingelerweg

 

Nieuwsbrief 10 november 2016

1. Ansen veilig, da’s mooi.

** Stand van zaken werkzaamheden:

Eind volgende week (18 november) zijn de werkzaamheden aan de Kerkdijk afgerond.

Daarna gaat het werk verder aan de Dwingelerweg.

//?? Misschien start men al in de loop van komende week. Het kruispunt Om de Kamp is al bijna klaar. Maar dat hoort u dan van ons.

Het werk aan de Dwingelerweg bestaat uit:

– Het aanleggen van een dorpsentree t.h.v. ‘De schoone weide’.

– Het verlagen van de verkeersdrempel t.h.v. Joosten.

– Het verhogen van het plateau kruispunt Dwingelerweg- Voorlanden- Kerkdijk.

Dit houdt in dat de Dwingelerweg afgesloten gaat worden. Omdat de omleiding voor doorgaand verkeer, maar vooral voor de dorpsbewoners lastig is, wordt dit onderdeel van het werk zo snel als mogelijk uitgevoerd. Uiterlijk 1 week gaat de weg dicht. De omleiding voor het doorgaande verkeer blijft gaan over Uffelte. Maar er zal door bekenden ook gebruik gemaakt worden van de Looweg , Madeweg en Hooidijk. Hopelijk veroorzaakt dit niet te veel problemen.

** Creatieve middag met tekenwedstrijd.

Uitnodiging voor alle kinderen(van 3 tot 12 jaar) uit de ‘Schoolkring Ansen’

Eind november is het verkeersplan voor een veilige dorpskom, ‘Ansen veilig, da’s mooi’, voltooid. Het is allemaal mooi opgeknapt, maar de hoofdzaak is dat het veiliger is gemaakt voor alle weggebruikers, en met name voor de kinderen die gebruik maken van de wegen.

We hopen en verwachten van de gemotoriseerde weggebruikers, dat ze de snelheid ook werkelijk aanpassen. De maximum snelheid voor de gehele bebouwde kom wordt 30 km.

Dorpsbelangen Ansen wil begin december spandoeken en posters langs de straat plaatsen, om iedere weggebruiker erop te wijzen, dat de situatie in de dorpskom van Ansen gewijzigd is.

We willen gebruik maken van kindertekeningen om deze spandoeken en posters op te fleuren.

Daarom is er op

vrijdagmiddag 18 november van 15.00 tot ongeveer 16.00 uur

in dorpshuis ‘Bastogne’

een creatieve middag voor de kinderen. Ouders kunnen gerust meekomen. Er is voor elk een drankje en wat lekkers. We hebben een prijsje voor de winnaar van de tekenwedstrijd. We gebruiken tekeningen of delen van de tekeningen om op de spandoeken en posters af te drukken.

Dus kom allemaal en teken iets moois!

2. AED

Dorpsbelangen ‘Schoolkring Ansen’ is blij dat we een AED in ons dorp hebben. Dorpsbelangen maakt elk jaar geld vrij voor onderhoud van de AED en voor scholing vrijwilligers.

De AED hangt in een buitenkast bij het dorpshuis en een flink aantal vrijwilligers is actief.

Deze 19 vrijwilligers hebben ook dit jaar in oktober weer een herhalingsles gevolgd om hun vaardigheden te oefenen en hun kennis op peil te houden.

Zo kunnen zij in geval van nood handelend optreden.

Bij een noodgeval worden altijd meerdere personen via de SMS opgeroepen om mee te helpen.

3. Whats App- groepen.

In de gemeente de Wolden zijn al meerdere buurten Whats App- groepen werkzaam. Er zijn spelregels aan verbonden, via de SAAR methode. De wijkagent wordt via de mail geïnformeerd over de melding en kijkt in dienst na, wat er met de melding is gebeurd. Dorpsbelangen Ansen wil het dorp van deze mogelijkheid op de hoogte stellen. Het zou mooi zijn, als de diverse buurtschappen in en rond Ansen een Whatts App- groep zouden aanmaken. Deze kan dan heel goed dienst doen om de wijkagent, maar ook de buurtbewoners op de hoogte te stellen van verdachte situaties. In dorpshuis’ Bastogne’ liggen folders hoe hiermee om te gaan.

4. Voorlichting inbraakpreventie.

Via de wijkagent Albertje Lensen is het mogelijk om uw huis te laten scannen op veiligheid i.v.m. inbraak. Indien er in Ansen e.o. voldoende belangstelling voor deze controles, dan kunnen deze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en wordt er ter plekke advies gegeven. Graag reageren via dit mailadres.

Ook is er foldermateriaal over inbraakpreventie in het dorpshuis neergelegd om mee te nemen.

Bestuur Dorpsbelangen Ansen