Feestelijke afronding verkeersplan 11 febr.

 

 

Vereniging voor Dorpsbelangen Schoolkring Ansen.

 

Uitnodiging:

 

Afronding verkeersplan: ‘Ansen veilig, da’s mooi’

 

Zaterdag 11 februari 2017 om 10.00 uur in Dorpshuis Bastogne, Dwingelerweg 2a in Ansen.

 

Hierbij wordt u uitgenodigd om de officiële afronding van het verkeersplan

‘Ansen veilig, da’s mooi’ bij te wonen.

Om 10 uur verzamelen we ons op het parkeerterrein van dorpshuis Bastogne. Daarna maken we een wandeling naar het begin van de bebouwde kom aan de Kerkdijk. Daar zal een spandoek, gemaakt door kinderen uit het dorp, worden onthuld. Er is een afsluitende bijeenkomst in het dorpshuis met een hapje en een drankje.

 

In het kort de geschiedenis van dit dorpsinitiatief:

 

2013    Het verkeersplan ‘Mooi zo, veilig zo’ uit  het jaar 2000 wordt door de Vereniging Dorpsbelangen ‘Schoolkring Ansen’ opgepakt. We willen graag de herinrichting van de kruispunten laten samenvallen  met groot onderhoud van de doorgaande weg.

 

2014    Een nieuw plan ‘Ansen veilig, da’s mooi’ wordt gemaakt en besproken met de inwoners van Ansen.

 

2015    Het verkeersplan voor de herinrichting van de doorgaande weg door Ansen wordt als burgerinitiatief vanuit het dorp aangeboden aan B&W van gemeente De Wolden.

 

2016    Door middel van subsidies vanuit ‘Initiatiefrijk De Wolden’, provincie Drenthe en uit de pot dorpsvisie van Dorpsbelangen Ansen wordt het plan uitgevoerd, gelijktijdig met groot onderhoud van de Kerkdijk.

 

2017    Het grootste deel van het plan is voltooid. Resteert nog het groot onderhoud aan de Dwingelerweg en het realiseren van duurzame en passende straatverlichting in de kern van het dorp.

 

Naast genodigden zijn belangstellenden van harte welkom om deze afronding van het project mee te maken.

 

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen ‘Schoolkring Ansen’

Secr.    K.Feenstra

Kerkdijk 24

7964 KB Ansen

bestuurdorpsbelangen@ansen.eu