Nieuwsbrief DB febr. ’17

 

Vereniging voor Dorpsbelangen ‘Schoolkring Ansen’

!!! Deze nieuwsbrief wordt ook verzonden via de mail naar alle leden, mits hun mailadres bij ons bekend is. Krijgt u onze mailberichten nog niet, geef dan uw mailadres door aan ledendorpsbelangen@ansen.eu.

 

Nieuwsbrief februari 2017.

Enkele data om te noteren:

  • Do. 16 febr.                Voorlichting glasvezel 20.00 uur Bastogne
  • Woe. 1 maart             Tweede voorlichtingsavond glasvezel
  • Woe. 8 maart             Politie in Ansen (o.a inbraakpreventie)
  • Za. 11 maart              DB Ansen; Nl doet; wandelroutes checken.
  • Woe. 22 maart           Jaarvergadering Ver. Dorpsbelangen Ansen

 

 

  1. Voorlichting glasvezel Ansen

Deze zijn op 16 februari en 1 maart om 20.00 uur in dorpshuis Bastogne. Voorlichting vanuit DB. Ansen. Glasvezel De Wolden is ook aanwezig om u in te lichten over de mogelijkheden en over te maken keuzes bij te kiezen abonnementen. Eerst is er algemene voorlichting. Daarna kunnen er individueel vragen gesteld worden aan de diverse voorlichters. In februari/ maart zal ook op nog niet bekende dagen de voorlichtings-caravan van Glasvezel De Wolden op het parkeerterrein van het dorpshuis staan. De vrijwilligers van glasvezel De Wolden kunnen antwoord geven op uw vragen. Dus laat u voorlichten> Kies een abonnement > profiteer van alle voordelen van glasvezel. Zie voor veel gestelde vragen ook op de website van Glasvezel De Wolden.

 

  1. Ansen veilig, da’s mooi

Het verkeersplan voor de kern van Ansen is afgerond. Tijdens een plezierige samenkomst vorige week zaterdag is het bijbehorende spandoek onthuld. We zijn tevreden. Maar eigenlijk komt nu het belangrijkste: ‘Rustiger door de dorpskern blijven rijden voor iedereen’ Dit voor een veilig en leefbaar dorp! Doe als dorpsbewoner in elk geval mee. Bedankt, met name voor onze kwetsbare weggebruikers, voetgangers en fietsers, kinderen en ouderen.

De tweede fase van dit project is de asfaltering van de Dwingelerweg. Deze straat kwam in 2016 nog niet in aanmerking voor groot- onderhoud. Dorpsbelangen heeft verzocht om deze straat in 2017 aan te pakken. We wachten af.

In elk geval gaan we aan de slag om in de gehele dorpskern betere, duurzame en bij het dorp passende straatverlichting te realiseren. Ook als het donker is, moet er een straatbeeld ontstaan die zegt: ‘U rijdt door een dorp’. Er kunnen voetgangers op de straat lopen. We doen er alles aan om ook dit project te laten slagen.

  1. Landschapsbeheer Drenthe

Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt bewonersinitiatieven indien daar behoefte voor is. B.v. erfonderhoud en – aanleg. Dit kan niet individueel. Er moet een groepje bewoners zijn (5 is al genoeg) die ondersteund willen worden. Het is al weer een aantal jaren geleden, dat veel bewoners van Ansen/ Armweide van de regelingen gebruik hebben gemaakt. Belangstelling? Zoek deelnemers bij elkaar, en of geef het door via dit mailadres. Waar gaat die ondersteuning dan om? Plantgoed, max. €500 per groep, 15 uur advies en  brandstofvergoeding.

  1. Actiedag politie

De regionale politie komt op uitnodiging van Dorpsbelangen op woensdag 8 maart vergaderen in dorpshuis Bastogne. Aan dit bezoek is gekoppeld een actie om woningen te scannen als het gaat om inbraakbeveiliging. Er hebben zich tot nu toe 8 inwoners van Ansen aangemeld om hun woning te laten checken. Maar er komen veel politiemedewerkers en ze kunnen wel meer huizen aan! Gratis, dus maak van deze kans gebruik en meldt u aan via dit mailadres.

Er worden die dag ook gekeken naar de veiligheid in de bebouwde kom.

  1. NL doet wandelroutes controleren

Dit vindt plaats op zaterdagochtend 11 maart. We gaan de paaltjesroutes controleren, paaltjes vervangen/ schilderen etc. Start 9.00 uur met rond 12.00 uur iets om te eten. Geef je op, gezellig en de wandelroutes worden weer optimaal!