Lezing en workshop over BIJEN ; woensdag 29 maart 19.30

Zet de berm in bloei voor de bij  

Zonder het werk van hommels, wilde bijen en honingbijen zouden groente en fruit van ons menu verdwijnen. Insecten bestuiven immers de bloemen van talloze gewassen, zodat die vruchten gaan vormen. Hommels, wilde bijen en honingbijen zijn voor ons – en ook voor andere dieren – van levensbelang. We hebben ze nodig voor ons voedsel.

Het gaat slecht met bijen, hommels en andere bestuivers. Een van de oorzaken is dat ze zelf geen voedsel meer kunnen vinden. Bloemen en bijen zijn in de loop van de evolutie helemaal op elkaar ingespeeld. Bijen leven van de nectar en het stuifmeel van bloemen die ze bezoeken.

Nectar levert ze energie om te vliegen.

We gaan de bermen in bloei zetten voor de bij.

IVN Westerveld organiseert de komende tijd overal informatieavonden (bestaande uit een lezing en 2 workshops). We gaan klaverknikkers maken, die de deelnemers kunnen verspreiden in de bermen in het buitengebied. Bloeiende klavers vormen  namelijk een belangrijke voedselbron voor bijen. In de andere workshop gaan we bijenhotels bouwen; tenslotte moeten hommels en wilde bijen ook ergens wonen. Die gemaakte bijenhotels mogen de deelnemers meenemen om in hun eigen tuin op te hangen. Aan het eind van deze informatie avonden weet u  waarom de bij zo achteruitgaat, wat het belang is van bloeiende bermen en wat de bedoeling is van het “klaverlint”.

 

De bijeenkomst in Ansen is op woensdagavond 29 maart a.s. vanaf 19.30 tot 22.00 uur.

In dorpshuis Bastogne.

Deelname is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.

Graag wel vooraf opgeven bij Lutske Mekkes

dorpshuisbastogne@gmail.com of tel 0522-472960

of via de site van IVN   www.ivn.nl/afdeling/westerveld