Stroomdalkapel in dorpshuis Bastogne

Zondagmiddag 15 oktober

Dorpshuis Bastogne Ansen

 

Muziekmiddag met wandeling en maaltijd.

 

13.00 uur.      Voor de liefhebbers een mooie uitgezette wandeling door de omgeving van ongeveer 8 km. Start tussen 13.00 en 13.30 uur vanaf het dorpshuis.

Wie niet wil wandelen is welkom om 15.00 uur.

15.00 uur.      Optreden van de Stroomdalkapel.

Rond 17.00 uur wordt er een heerlijke maaltijdsoep opgediend!

Opgave tot 7 oktober bij

 • Cilia Tromp       0522- 474450
 • Lutske Mekkes  0522- 472960

glasvezel Ansen juni 2017 en nu???

Stand van zaken glasvezel Ruinen/ Ansen juni 2017

 

— Glasvezelknooppunt geplaatst, graafwerkzaamheden tweede fase van start —

 

De werkzaamheden in het pilot-gebied worden door de aannemer langzamerhand afgerond dus Glasvezel De Wolden richt de blik op de volgende fase: Ruinen, Ansen, Echten en Eursinge zijn nu aan de beurt! Startsignaal voor de graafwerkzaamheden was deze week de plaatsing van het glasvezelknooppunt voor alle aansluitingen in Ruinen, de “POP”.

 

Op vrijdag 2 juni werd op het terrein achter de COOP in Ruinen een groot verdeelstation voor alle glasvezelaansluitingen in Ruinen en omgeving geplaatst. “Zo’n verdeelstation heet officieel een “Point Of Presence”, wat we voor het gemak afkorten tot POP”, legt projectleider André Nijholt, die namens aannemer Siers een oogje in het zeil houdt, uit. “Voor ons is dit echt een uniek project, zo rechtstreeks samenwerken met de bewoners zelf, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Betekent wel dat we soms al doende aan het leren zijn, de pilot is wat dat betreft echt een leerzame ervaring geweest”, legt Nijholt uit. “In de pilot hebben verschillende factoren voor wat vertraging gezorgd maar hier in Ruinen kunnen we al die opgedane kennis toepassen en gaan we met het licht meewerken, dus vanuit de POP de kabels neerleggen. We beginnen met graafploegen die de verbinding tussen Ruinen en de pilot gaan graven, van twee kanten tegelijk en uiteindelijk zullen we met acht ploegen tegelijk in Ruinen aan het graven zijn zodat we na de bouwvak de eerste woningen kunnen activeren en we hopen eigenlijk nog dit jaar iedereen hier aangesloten hebben”, besluit Nijholt.

 

Bekende “Runers” zoals Roel Wiekema, huisarts Jan Paul Ouwens, voorzitter van de ondernemersvereniging John Laarman, Marjan Bralten en Suzan Glazenborg van DB Rune en natuurlijk de nodige vrijwilligers van Glasvezel De Wolden keken toe hoe een immense kraan heel precies de nieuwe wijkcentrale in de daarvoor bestemde bouwput liet zakken. Huisarts Ouwens stak niet onder stoelen of banken dat het snelle internet van hem liever vandaag dan morgen mag komen. “Wij hebben het in onze praktijk ook gewoon heel hard nodig. We willen radiologische gegevens kunnen uploaden naar het ziekenhuis, dat is nu onmogelijk, daar is snel internet voor nodig en natuurlijk ook voor zorg op afstand waar ook wij steeds meer mee gaan doen.” John Laarman is beducht voor de levensvatbaarheid van de Ruiner bedrijven als er geen snel internet komt. “Up- en downloaden van gegevens duurt nu twee lang twee breed, agrarische ondernemers werken met allemaal van die datasensoren, de beveiliging van de industrieterreinen gebeurt digitaal, we hebben het gewoon heel hard nodig voor een vitaal bedrijfsleven in en rond Ruinen”, is de stellige overtuiging van Laarman.

 

Dorpsbelang Rune sluit zich daar graag bij aan. “Wij ondersteunen dit initiatief van ganser harte”, vertelt voorzitter van DB Rune Marjan Bralten. Snel internet is echt onmisbaar voor de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid van ons dorp. Wij willen ook iedereen aansporen om mee te doen. Verdiep je er even in, kies een abonnement uit en doe mee met dit bewonersnetwerk!”

 

 

Glasvezel Ansen

Glasvezel 1 mei 2017.

Misschien wist u het al, de schouwers zijn begonnen in Ruinen. Voor wie even wil kijken hoe het schouwen in z’n werk gaat: op het YouTube-kanaal van Glasvezel De Wolden kunt u het filmpje over de schouw bekijken!

Het duurt nog even voor de schouwers in Ansen zijn. Ondertussen kunt u mooi bedenken waar u wilt dat de glasvezelkabel het huis in komt. Bij de meeste mensen is dat in de meterkast, maar soms is het beter of handiger om dat op een andere plek te doen. 

Wie nog vragen heeft, kan natuurlijk altijd bellen (0522-701070) of mailen (info@glasvezeldewolden.nl) met Glasvezel De Wolden. Onze vrijwilligers staan u graag te woord. Ook staat voorlopig de GDW-caravan nog elke zaterdag bij de Coop. Ook daar kunt u terecht met al uw vragen of als u graag een beetje hulp wilt bij het invullen van het abonnementformulier.

Waar Ansen trots op kan zijn, is het aantal reeds afgenomen abonnementen. Geweldig! Daar zijn we bij Glasvezel De Wolden natuurlijk enorm blij mee. 

Mocht u nog buren, vrienden of familie hebben die nog twijfelen: trek ze over de streep! Zonder glasvezel geen scholen, geen werkgelegenheid en leeglopende dorpen. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren. Voor een leefbaar De Wolden waar kinderen in hun eigen dorp naar school kunnen, waar ouderen thuis kunnen blijven wonen en waar bedrijven zich graag vestigen, hebben we dat glasvezelnetwerk gewoon heel hard nodig.

—tekst van communicatiemedewerker GDW, Marja Jonkers 

Lezing en workshop over BIJEN ; woensdag 29 maart 19.30

Zet de berm in bloei voor de bij  

Zonder het werk van hommels, wilde bijen en honingbijen zouden groente en fruit van ons menu verdwijnen. Insecten bestuiven immers de bloemen van talloze gewassen, zodat die vruchten gaan vormen. Hommels, wilde bijen en honingbijen zijn voor ons – en ook voor andere dieren – van levensbelang. We hebben ze nodig voor ons voedsel.

Het gaat slecht met bijen, hommels en andere bestuivers. Een van de oorzaken is dat ze zelf geen voedsel meer kunnen vinden. Bloemen en bijen zijn in de loop van de evolutie helemaal op elkaar ingespeeld. Bijen leven van de nectar en het stuifmeel van bloemen die ze bezoeken.

Nectar levert ze energie om te vliegen.

We gaan de bermen in bloei zetten voor de bij.

IVN Westerveld organiseert de komende tijd overal informatieavonden (bestaande uit een lezing en 2 workshops). We gaan klaverknikkers maken, die de deelnemers kunnen verspreiden in de bermen in het buitengebied. Bloeiende klavers vormen  namelijk een belangrijke voedselbron voor bijen. In de andere workshop gaan we bijenhotels bouwen; tenslotte moeten hommels en wilde bijen ook ergens wonen. Die gemaakte bijenhotels mogen de deelnemers meenemen om in hun eigen tuin op te hangen. Aan het eind van deze informatie avonden weet u  waarom de bij zo achteruitgaat, wat het belang is van bloeiende bermen en wat de bedoeling is van het “klaverlint”.

 

De bijeenkomst in Ansen is op woensdagavond 29 maart a.s. vanaf 19.30 tot 22.00 uur.

In dorpshuis Bastogne.

Deelname is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.

Graag wel vooraf opgeven bij Lutske Mekkes

dorpshuisbastogne@gmail.com of tel 0522-472960

of via de site van IVN   www.ivn.nl/afdeling/westerveld

zwerfvuilactie Ansen 25 maart

— Landelijke Opschoondag Ansen 2017 —

(jaarlijkse zwerfvuilactie)

 

* Zaterdag 25 maart half 10; eindtijd 12 uur.

 

* We gaan Ansen en omgeving weer netjes maken!

* Doe je ook mee? Vele handen maken licht werk.

* Start bij dorpshuis ‘Bastogne’

* Ook jeugd vanaf 10 jaar kan meedoen, graag zelfs!

 

Organisatie: Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen

Graag opgave, dan weten we hoeveel koffie en soep er moet zijn.

– Opgave bij Arend Mekkes

– tel: 0522-472960

– e-mail : ledendorpsbelangen@ansen.eu

 

Verkiezingsuitslag in Ansen

Verkiezingsuitslag stembureau Ansen    15-03-17

VVD                      142

PVDA                    36

PVV                       23

SP                          26

CDA                       39

D66                        49

CU                         6

Groen Links            33

SGP                       7

PVDD                    24

50+                        3

VNL                       2

FvD                        6

Burgerb.                 1

LP                           1

Blanco                     2

400        

GLASVEZEL NU (laatste info)

 

Vereniging voor Dorpsbelangen    Schoolkring Ansen

Beste Aansers,

Op donderdag 16 februari en op woensdag 1 maart jl. hebben in de Bastogne twee geslaagde informatieavonden plaatsgevonden van Glasvezel De Wolden. Hieronder treft u nog enige belangrijke praktische informatie aan. Heeft u nog geen abonnement? Weet u van buren, vrienden of familie dat zij nog geen abonnement hebben? Kijk dan snel op www.glasvezeldewolden.nl. De aanleg in Ansen is aanstaande!

–          Planning aanleg: vóór de zomervakantie 2017

–          Planning schouw (bezoek van de schouwer, die bij elk adres in Ansen langskomt voor uitleg en uw wensen over de aanleg): vanaf half/eind maart 2017
–          Inschrijfformulieren abonnementen: te downloaden via: https://glasvezeldewolden.nl/providers/ of op te vragen bij Arend Mekkes, Han Kijk in de Vegte of Allert Jan ter Wee.

–     Ingevulde inschrijfformulieren kunnen worden ingeleverd in de brievenbus bij Arend Mekkes, Dwingelerweg 1.

–          Laatste informatie nodig / wilt u uw inschrijfformulier abonnementen afgeven / wilt u een inschrijfformulier ophalen: de Glasvezel De Woldencaravan staat zaterdag 4 maart a.s. van 12.30 tot 14.30 bij dorpshuis Bastogne.

Ook staat de caravan elke zaterdagochtend bij de Coop in Ruinen. U kunt ook bellen met Glasvezel De Wolden: 0522 – 70 10 70.

Iedereen wordt kosteloos aangesloten op het glasvezelnetwerk (tot in de meterkast). Als u geen abonnement neemt, en op enig moment na de aanleg toch een abonnement wenst, kost dit voor uitsluitend de activatie (en dus naast de abonnementskosten) € 400,00. Als u een abonnement neemt, kunt u de ingangsdatum nog uitstellen tot 24 maanden na afsluiten van het abonnement, maar dan dient u wel nu het abonnement af te sluiten. Glasvezel De Wolden: supersnel internet / tv / bellen voor nagenoeg dezelfde kosten als bij welke kabel- of schotelaanbieder dan ook. Maar dan met gegarandeerd snel internet.

 

 

Voorlichting glasvezel 1 maart

Vereniging voor Dorpsbelangen ‘Schoolkring Ansen’

 

Woensdag 1 maart om 20.00 uur tweede voorlichtingsavond over glasvezel in Ansen, dorpshuis Bastogne.

 

 

  • De eerste voorlichtingsavond was een groot succes. Met ongeveer 80 aanwezigen was de zaal mooi vol. Een tiental bewoners heeft zich d.m.v. het opgaveformulier die avond aangemeld voor een abonnement.
  • We zitten in ‘schoolkring Ansen’ momenteel op zo’n 45% abonnementen. Er zijn een aantal adressen nog niet ingevoerd op het kaartje van de ‘status’van GDW. Dus we gaan naar de 50 %, maar er kan en moet echt nog meer bij. Kom dus naar de informatieavond of naar de glasvezelcaravan en neem een abonnement.
  • Op zaterdagmiddag 4 maart staat de paarse caravan van Glasvezel De Wolden bij het dorpshuis. Loop daar gerust naar binnen en stel de vragen waarmee u nog rondloopt.
  • In de consumentengids van februari stond een goed artikel over traag internet in ons land en hoe daarmee wordt omgegaan. Meestal niet al te best en er wordt gepleit voor eigen initiatieven. Voor ons in De Wolden is het glasvezelproject werkelijk een fantastische kans om mee te blijven doen! Laat deze kans niet voorbij gaan, het is echt uniek. Doe dus mee en neem een abonnement. 
  • En dan nog de vraag: Wat gaat me dat kosten
  • Wat kost het aansluiten van glasvezel tot in mijn woning? Dat kost u niets! En wat kost een abonnement? Meestal ongeveer evenveel, soms minder dan wat u nu betaalt. Maar u krijgt daar wel veel sneller internet voor, een veel beter tv-beeld en gratis bellen! Vanaf ±€30 per maand! (bellen en internet) Vanaf ±€50 (bellen, internet, TV)
  • Wat kost het mij als ik het nu niet laat aanleggen tot aan en in mijn woning en ik of iemand anders wil dat later op mijn adres alsnog wel doen? Minimaal 1600 euro aanlegkosten plus 400 euro activatiekosten. En wat kost het mij als ik de glasvezel wel tot in mijn woning laat aanleggen en ik neem pas later een abonnement? Dan betaalt u 400 euro activatiekosten.
  • Wat kost het mij als ik het laat aanleggen tot in mijn woning en het goedkoopste abonnement neem? Dat kost maar 1 euro per dag (tip: dat is goedkoper dan bijvoorbeeld na een jaar activeren)
  • Kan ik, als ik dat graag wil, de TV houden zoals het nu is? Geen probleem! Een glasvezelabonnement alleen-internet combineert prima met bijvoorbeeld Ziggo TV en is ook nog eens €5 per maand goedkoper dan Ziggo alles-in-1.

 

Nieuwsbrief DB febr. ’17

 

Vereniging voor Dorpsbelangen ‘Schoolkring Ansen’

!!! Deze nieuwsbrief wordt ook verzonden via de mail naar alle leden, mits hun mailadres bij ons bekend is. Krijgt u onze mailberichten nog niet, geef dan uw mailadres door aan ledendorpsbelangen@ansen.eu.

 

Nieuwsbrief februari 2017.

Enkele data om te noteren:

 • Do. 16 febr.                Voorlichting glasvezel 20.00 uur Bastogne
 • Woe. 1 maart             Tweede voorlichtingsavond glasvezel
 • Woe. 8 maart             Politie in Ansen (o.a inbraakpreventie)
 • Za. 11 maart              DB Ansen; Nl doet; wandelroutes checken.
 • Woe. 22 maart           Jaarvergadering Ver. Dorpsbelangen Ansen

 

 

 1. Voorlichting glasvezel Ansen

Deze zijn op 16 februari en 1 maart om 20.00 uur in dorpshuis Bastogne. Voorlichting vanuit DB. Ansen. Glasvezel De Wolden is ook aanwezig om u in te lichten over de mogelijkheden en over te maken keuzes bij te kiezen abonnementen. Eerst is er algemene voorlichting. Daarna kunnen er individueel vragen gesteld worden aan de diverse voorlichters. In februari/ maart zal ook op nog niet bekende dagen de voorlichtings-caravan van Glasvezel De Wolden op het parkeerterrein van het dorpshuis staan. De vrijwilligers van glasvezel De Wolden kunnen antwoord geven op uw vragen. Dus laat u voorlichten> Kies een abonnement > profiteer van alle voordelen van glasvezel. Zie voor veel gestelde vragen ook op de website van Glasvezel De Wolden.

 

 1. Ansen veilig, da’s mooi

Het verkeersplan voor de kern van Ansen is afgerond. Tijdens een plezierige samenkomst vorige week zaterdag is het bijbehorende spandoek onthuld. We zijn tevreden. Maar eigenlijk komt nu het belangrijkste: ‘Rustiger door de dorpskern blijven rijden voor iedereen’ Dit voor een veilig en leefbaar dorp! Doe als dorpsbewoner in elk geval mee. Bedankt, met name voor onze kwetsbare weggebruikers, voetgangers en fietsers, kinderen en ouderen.

De tweede fase van dit project is de asfaltering van de Dwingelerweg. Deze straat kwam in 2016 nog niet in aanmerking voor groot- onderhoud. Dorpsbelangen heeft verzocht om deze straat in 2017 aan te pakken. We wachten af.

In elk geval gaan we aan de slag om in de gehele dorpskern betere, duurzame en bij het dorp passende straatverlichting te realiseren. Ook als het donker is, moet er een straatbeeld ontstaan die zegt: ‘U rijdt door een dorp’. Er kunnen voetgangers op de straat lopen. We doen er alles aan om ook dit project te laten slagen.

 1. Landschapsbeheer Drenthe

Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt bewonersinitiatieven indien daar behoefte voor is. B.v. erfonderhoud en – aanleg. Dit kan niet individueel. Er moet een groepje bewoners zijn (5 is al genoeg) die ondersteund willen worden. Het is al weer een aantal jaren geleden, dat veel bewoners van Ansen/ Armweide van de regelingen gebruik hebben gemaakt. Belangstelling? Zoek deelnemers bij elkaar, en of geef het door via dit mailadres. Waar gaat die ondersteuning dan om? Plantgoed, max. €500 per groep, 15 uur advies en  brandstofvergoeding.

 1. Actiedag politie

De regionale politie komt op uitnodiging van Dorpsbelangen op woensdag 8 maart vergaderen in dorpshuis Bastogne. Aan dit bezoek is gekoppeld een actie om woningen te scannen als het gaat om inbraakbeveiliging. Er hebben zich tot nu toe 8 inwoners van Ansen aangemeld om hun woning te laten checken. Maar er komen veel politiemedewerkers en ze kunnen wel meer huizen aan! Gratis, dus maak van deze kans gebruik en meldt u aan via dit mailadres.

Er worden die dag ook gekeken naar de veiligheid in de bebouwde kom.

 1. NL doet wandelroutes controleren

Dit vindt plaats op zaterdagochtend 11 maart. We gaan de paaltjesroutes controleren, paaltjes vervangen/ schilderen etc. Start 9.00 uur met rond 12.00 uur iets om te eten. Geef je op, gezellig en de wandelroutes worden weer optimaal!

1 2 3