Afronding project/ terugblik

  1. Ansen veilig, da’s mooi  (16-02-2017)

Het verkeersplan voor de kern van Ansen is afgerond. Tijdens een plezierige samenkomst vorige week zaterdag is het bijbehorende spandoek onthuld. We zijn tevreden. Maar eigenlijk komt nu het belangrijkste: ‘Rustiger door de dorpskern blijven rijden voor iedereen’ Dit voor een veilig en leefbaar dorp! Doe als dorpsbewoner in elk geval mee. Bedankt, met name voor onze kwetsbare weggebruikers, voetgangers en fietsers, kinderen en ouderen.

De tweede fase van dit project is de asfaltering van de Dwingelerweg. Deze straat kwam in 2016 nog niet in aanmerking voor groot- onderhoud. Dorpsbelangen heeft verzocht om deze straat in 2017 aan te pakken. We wachten af.

In elk geval gaan we aan de slag om in de gehele dorpskern betere, duurzame en bij het dorp passende straatverlichting te realiseren. Ook als het donker is, moet er een straatbeeld ontstaan die zegt: ‘U rijdt door een dorp’. Er kunnen voetgangers op de straat lopen. We doen er alles aan om ook dit project te laten slagen.