Dorpsvisie

De Dorpsvisie schetst een beeld van wat de bewoners van Ansen met hun dorp willen. Wat leeft er binnen de gemeenschap, wat wil men behouden en wat wil men in de toekomst aanpakken om de leefbaarheid van en de betrokkenheid in het dorp te stimuleren.

In 2019 heeft Dorpsbelangen een commissie samengesteld om een vernieuwde Dorpsvisie van Ansen op te stellen. Deze nieuwe visie vormt de basis van waaruit het dorp zelf stuur kan geven aan gewenste ontwikkelingen, aan eigen initiatieven maar vooral ook aan de samenwerking met de gemeente De Wolden op deze punten. De nieuwe dorpsvisie is, evenals de vorige, gebaseerd op een uitgebreide enquête waaruit bleek wat er leeft in het dorp. Voor Ansen zelf, maar ook voor de gemeente, nuttig om zo de verbeterpunten in beeld te krijgen op sociaal-maatschappelijk, ruimtelijk en economisch gebied. We hopen dat de gemeente met betrekking tot de diverse onderwerpen in deze visie met ons wil samenwerken en waar nodig haar beleid hierop wil inrichten.

Bekijk hier de digitale versie van onze dorpsvisie.