Berichten Van het bestuur

Berichten van het bestuur, Juni 2021

Nog éénmaal voor de zomervakantie ‘Berichten van het bestuur’. We hebben een drietal mededelingen die we graag met jullie willen delen:

 1. De commissie dorpsvisie heeft de resultaten van de enquête verwerkt in een document wat in juni bij u allen in de bus wordt gegooid. Dit zijn de resultaten van de enquête en de eerste conclusies van de commissie. Het document wordt ook op de website geplaatst.
 2. De wegwijzerpaaltjes van de drie Anser ommetjes, de blauwe, groene en rode route startend aan de Brink zijn gecontroleerd en hersteld. Hier en daar zullen ze nog een nieuw likje verf krijgen.
 3. De grote kledingcontainer naast de postbus is verplaatst en staat nu achter de Bastogne. Dit jaar zamelen wij nog de kleding in, maar vanaf volgend jaar kan de container worden gebruikt.

We kijken uit na de periode na de zomer waarin we naar verwachting weer ‘open’ en gaan en elkaar weer kunnen treffen in de Bastogne en bij andere gelegenheden.


Met vriendelijke groeten, Het bestuur

Berichten van het bestuur, maart 2021

Afgelopen dinsdag 2 maart jl. is het bestuur weer online bij elkaar geweest. Jan Pieter Withaar, onze nieuwe voor te dragen penningmeester was ook aanwezig. De vergadering stond in het teken van de voorbereiding van de algemene ledenvergadering van 17 maart. Hieronder de berichten van maart:

 1. Algemene Leden Vergadering: Woensdag 17 maart 2021 Online
  Stuur een mail naar  voorzitterdorpsbelangen@ansen.eu en meldt u aan voor de online ledenvergadering.  Na aanmelding ontvangt u in de week van 8 maart een uitnodiging om deel te nemen aan deze vergadering.
 2. Commissie Dorpsvisie
  De Commissie Dorpsvisie is afgelopen week voor het eerst bij elkaar gekomen om de resultaten van de enquête te bespreken. We hebben met elkaar besproken hoe we in samenwerking met het dorp komen tot een nieuwe Dorpsvisie die we kunnen gebruiken in onze gesprekken met de gemeente. In de ledenvergadering zal dit toegelicht worden.
 3. Kledingcontainer Sympany
  We zijn in overleg gegaan met het bestuur van De Bastogne om de kledingcontainer van Sympany te verplaatsen naar de parkeerplaats van het dorpshuis. We vonden dat de container prominent in het beeld staat. Na toestemming van het bestuur van De Bastogne voor een plek op de parkeerplaats van de Bastogne zijn we nu in overleg met Sympany om de container naar de nieuwe plek te verhuizen. LET OP: Maandag 8 maart kunt u kleren aan de straat zetten, wij halen dat weer voor u op en spekken hiermee onze kas.

Met vriendelijke groeten, Het bestuur

Berichten van het bestuur, februari 2021

In onze maandelijkse bestuursvergadering van afgelopen dinsdag 5 februari is besloten om telkens na een vergadering relevante berichten naar onze leden te sturen. De berichten worden ook op de website www.ansen.eu geplaatst. Dit wordt de eerste ‘Berichten van het bestuur’ met  een opsomming van een aantal zaken die spelen:

 1. Algemene Leden Vergadering: Woensdag 17 maart 2021 Online
  We hebben besloten om dit jaar onze ALV wel door te laten gaan, maar dan wel online. Zowel leden als niet leden kunnen zich hiervoor aanmelden. Binnenkort wordt er een uitnodiging verspreid. Aanmelden kan door een mail te versturen naar voorzitterdorpsbelangen@ansen.eu. Een ieder die zich heeft aangemeld krijgt een uitnodiging met een online-link naar de vergadering.
 2. Enquête/Toekomstvisie
  Het aantal opgehaalde/ingeleverde enquêtes is groot. Van 155 bewoners hebben we een enquête ontvangen. Dit is twee derde van de verstuurde enquêtes. Dit is een groot succes, veel mensen zijn betrokken en hebben de moeite genomen de enquête in te vullen. We zijn hem nu aan het verwerken en zullen de resultaten presenteren tijdens de ALV.
 3. Sympany, kledinginzameling
  Het is u misschien opgevallen dat er in het dorp naast de glascontainer bij de postbus een container van Sympany is geplaatst. Het bankje is hier voor weggehaald en zal aan de overkant worden geplaatst.  Wij waren verrast door deze actie van de gemeente, omdat wij ook kleding inzamelen waarvoor wij een vergoeding ontvangen. Dat blijven we dit jaar ook doen, nog vier keer. Wij verwachten dat dit volgend jaar 2022 niet meer wordt gesubsidieerd door de gemeente en dat we dan stoppen met inzamelen. Wij vinden dat beide containers prominent in het zicht staan in onze kern. We zijn aan het bekijken of we hier een andere plaats voor kunnen vinden.

Met vriendelijke groeten, Het bestuur