Dorpsbelangen

Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen

De vereniging ‘Dorpsbelangen Schoolkring Ansen’ is opgericht in 1997. Onze vereniging komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de dorpsbewoners. We willen de leefbaarheid van dorp en omgeving goed houden en zo mogelijk verbeteren. Belangrijk hierbij zijn de contacten met gemeente De Wolden en met andere instanties. Het bestuur bestaat uit 5 personen en er wordt maandelijks vergaderd. Ons uitgangspunt is het beleidsplan, elk jaar in maart is er een ledenvergadering, maar ook door persoonlijk contact of via mail en telefoon kunnen de leden meepraten en meedenken. Nieuwe bewoners worden bezocht en elk jaar wordt de contributie opgehaald door een bestuurslid. Als je lid wilt worden van ‘Dorpsbelangen’ kun je je opgeven bij het bestuur of via ons mailadres. Woon je buiten de schoolkring, dan is het mogelijk om donateur te worden. Jonge dorpsbewoners vanaf 18 jaar zijn bij ons ook van harte welkom.

Dorpsbelangen Ansen is te bereiken via secretaris Gerika Lubbinge. (bestuurdorpsbelangen@ansen.eu)

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Robert Hoogendorp, voorzitter Om de Kamp 38 7964 KT Ansen 0522-304649
Gerika Lubbinge, secretaris Meulekaamp 2 7964 KZ Ansen 0642-116030
Jan Pieter Withaar, penningmeester Oosterland 1 7964 KL Ansen 0651 844978
Albert Dekker Dwingelerweg 26 7964 KK Ansen 0522-471691
Alwine Hut Witteveen 20z 7964 RC Ansen 0625 030182

Voor vragen, opmerkingen of suggesties houden we ons ten zeerste aanbevolen

In samenwerking met Sign4DSign is de infolderAnsen ontworpen.