Dorpsbelangen

Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen

De vereniging ‘Dorpsbelangen Schoolkring Ansen’ is opgericht in 1997.Onze vereniging komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de dorpsbewoners. We willen de leefbaarheid van dorp en omgeving goed houden en zo mogelijk vergroten. Belangrijk hierbij zijn de contacten met gemeente De Wolden en met andere instanties.Het bestuur bestaat uit 5 personen en er wordt maandelijks vergaderd. Ons uitgangspunt is het beleidsplan en we werken ook met de in 2012 gemaakte ‘Dorpsvisie’. Elk jaar in maart is er een ledenvergadering, maar ook door persoonlijk contact of via mail en telefoon kunnen de leden meepraten en meedenken.Nieuwe bewoners worden bezocht en elk jaar wordt de contributie opgehaald door een bestuurslid. Als je lid wilt worden van ‘Dorpsbelangen’ kun je je opgeven bij het bestuur of via ons mailadres. Woon je buiten de schoolkring, dan is het mogelijk om donateur te worden. Jonge dorpsbewoners vanaf 18 jaar zijn bij ons ook van harte welkom.

Dorpsbelangen Ansen is te bereiken via de secretaris Wim Nijland.(bestuurdorpsbelangen@ansen.eu)

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Allert Jan ter Wee, voorzitter Armweide 6 7963 RT Ruinen 0522- 251791
Wim Nijland, secretaris Kerkdijk 17 7964 KA Ansen 0522-473039
Bert van Dijk, penningmeester Broekdijk 20 7964 KS Ansen 0521-351731
Alet Vlot Noorddijk 3 7964 KM Ansen 0522-471628
Gerlinda Muggen Dwingelerweg 14 7964 KK Ansen 0522-555444

Voor vragen, opmerkingen of suggesties houden we ons ten zeerste aanbevolen

In samenwerking met Sign4DSign is de infolderAnsen ontworpen.