Beleidsplan

Dorpshuis Bastogne heeft een beleidsdocument en huishoudelijk reglement opgesteld.