Mooi Ansen

Ansen is een dorpje ten zuidwesten van het Nationaal Park Dwingelderveld. Het behoort tot de gemeente “de Wolden” Het dorp telt 296 inwoners. Ansen kent een lange historie. Al in de 10e eeuw moet er een boerderij hebben gestaan. Ansen is een echt esdorp, boerderijen bijeen op de brink en daarbuiten de gezamenlijke akkers op de essen en de laaggelegen groenlanden. Vroeger gebruikte men de esgronden voor de landbouw, deze liggen op zandgronden hoger in het landschap. De groenlanden aan de beek waren bestemd voor hooi- en weiland voor het vee. De brink is een soort grasplein met vaak oude bomen waar vroeger het vee verzameld werd voordat het naar de groenlanden ging. De brink in Ansen is in de loop van de eeuwen bebouwd geraakt. Buiten Ansen ligt naast de es ook nog het ontginningsbos, de Anserdennen, dat weer grenst aan het Nationaal Park Dwingelderveld.

Grenzend aan Ansen ligt landgoed Rheebruggen, dit landgoed werd al in 1382 genoemd. De aantrekkelijke beslotenheid van het landschap, met houtwallen, besloten weides en loofbos wordt afgewisseld met vier monumentale boerderijen. In 1835 is Huis Rheebruggen afgebroken, de toenmalige eigenaar kon geen geschikte huurder vinden!
Van de vroegere havezate zijn alleen nog de gracht en de visvijver aanwezig. Tegenwoordig is het landgoed eigendom van de Stichting ” Het Drentse Landschap”. Kortom Ansen heeft een rijke historie en is een dorp met vele toeristische attracties en een zeer actief verenigingsleven.

Ansen beleef het mee!
sneeuw_klein