Biljarten

In september start het biljarten weer. Momenteel biljart er een groepje op de woensdagmiddag en een groepje op de vrijdagmiddag. Die groepen bestaan uit 5 à 6  personen.
Nieuwe biljarters zijn altijd welkom. Bij voldoende belangstelling (minimaal 4 personen) kan er op donderdagmiddag of vrijdagochtend een groep gestart worden.  Ook de dinsdagavond is nog vrij.
Voor meer informatie kun je terecht bij:
Deet Hoogveld tel. 473387 of Bertus van Dijk  tel. 475765