Reglement

Competitie reglement
t.a.v.
Spelen met invaller

 

Algemene regels:

  • Bij verhindering van een speler is deze verplicht hiervan melding te doen op het daarvoor beschikbare mobiele nummer 06-28262292. Uiterlijk op de speeldag voor 10.00 uur.
    B.g.g. Inspreken op de voicemail of een sms sturen.

Invallers:

  • Bij afwezigheid van het gehele paar is een vervangende score van 45% ingesteld.
  • Speelt u met een medelid uit een lagere lijn dan geldt de behaalde score met een minimum van het eigen gemiddelde.
  • Speelt u met een medelid uit een hogere lijn geldt de behaalde score met een maximum van 55%.
  • Speelt u met een invaller van elders dan geldt de regel maximaal 55%, minimaal 45%.
  • We spelen volgens de regels van de N.B.B.
  • U kunt het complete reglement en het huishoudelijke reglement opvragen bij de technische commissie.