Schapen bij Anser IJsbaan

Schapen bij Anser IJsbaan? Dan honden aan de lijn graag!

Natuurmonumenten heeft tijdelijk schapen en/of geiten aan het werk bij de Anser IJsbaan. Ze eten jonge boompjes en pijpestrootje en voorkomen zo dat het gebied dicht groeit. Maar dan moeten ze wel ongestoord kunnen werken. Vorig jaar moest de drukbegrazing stopgezet worden omdat loslopende honden herhaaldelijk voor paniek zorgden onder de schapen en geiten. Daarom een dringend verzoek van Natuurmonumenten: hou de hond aan de lijn als er schapen en geiten lopen in het raster bij de Anser IJsbaan!

Begrazing is keihard nodig

Natuurmonumenten heeft de schapen en geiten keihard nodig bij het beheer van dit natuurgebied. Er was hier sprake van ‘drukbegrazing’, dus er is geen herder maar er staat een raster. Er zijn veel schapen en geiten gedurende korte tijd aan het werk en dat een paar keer per jaar. Zo zorgen deze levende maaimachines er onder andere voor dat jonge boompjes geen kans krijgen om weer uit te groeien.

Doen we niets, dan groeien open landschappen dicht. Belangrijke oorzaak is het teveel aan stikstof door industrie, verkeer en veehouderij. Dat zorgt voor explosieve groei van boompjes en grassen. Drukbegrazing is één van de herstelmaatregelen die Natuurmonumenten samen met andere terreineigenaren en Provincie Drenthe uitvoert. Zie voor meer informatie www.provincie.drenthe.nl/PAS of op onze site  www.natuurmonumenten.nl/projecten/stikstof-en-pas