13-03-2024 Jaarvergadering Dorpsbelangen Ansen

UITNODIGING JAARVERGADERING 2024
Deze uitnodiging geldt voor alle inwoners van de schoolkring Ansen, voor leden en niet-leden van Dorpsbelangen.
Datum           : Woensdag 13 maart 2024
Aanvang       : 20.00 uur
Locatie          : Bastogne
Agenda

 1. Opening door de voorzitter
  De voorzitter opent de 26e jaarvergadering.
 1. Mededelingen
 1. Notulen jaarvergadering 15 maart 2023
  De notulen 2023 zijn online beschikbaar:
  Notulen 2023
 1. Secretarieel jaarverslag over 2023/2024
  Het jaarverslag 2023/2024 is online beschikbaar:
  Jaarverslag 2023/2024
 1. Financieel verslag 2023
  Penningmeester licht het verslag toe.
  – Oordeel van de kascommissie (Robert van Houweling en Alice Luning). Verkiezing nieuw lid kascommissie, aftredend lid is Robert van Houweling.
 1. Begroting 2024
 1. Dorpsvisie Ansen
  – Wonen in Ansen: Lopende projecten
  – Verkeer: Verslag verkeerscommissie
  – Inrichting Dorp: Kerstverlichting, Speeltuin, Wandelroutes
 2. Bestuursverkiezing / bestuurssamenstelling
  Aftredend als bestuurslid en herkiesbaar voor de functie is Alwine Hut, voor een termijn van twee jaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij het bestuur, ondersteund door een schriftelijke voordracht door vijf of meer leden.
 1. Rondvraag
 1. Beleidsplan 2024 Stichting Dorpshuis Ansen.
  Krachtens de statuten van de Stichting Dorpshuis Ansen legt het Stichtingsbestuur in de jaarvergadering van “Dorpsbelangen” verantwoording af over het gevoerde en te voeren beleid in Dorpshuis “Bastogne”.
 2. Afsluiting (22.00 uur)

Jaarvergadering Dorpsbelangen Ansen – 15 maart 2023

UITNODIGING JAARVERGADERING 2022

Datum           : woensdag 15 maart 2023
Aanvang       : 20.00 uur
Locatie          : Bastogne

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
  De voorzitter opent de 25e jaarvergadering.
 1. Mededelingen
 1. Notulen jaarvergadering 16 maart 2022
  De notulen 2022 en het jaarverslag 2022/23 zijn in te zien:
  Notulen Jaarvergadering 2022
  Jaarverslag 2022/2023
 1. Secretarieel jaarverslag over 2022/2023
 1. Financieel verslag 2021
  – Introductie automatische incasso
  – Oordeel van de kascommissie (Roelof Tissingh en Robert van Houwelingen). Verkiezing nieuw lid kascommissie, aftredend lid is Roelof Tissingh.
 1. Begroting 2023
 1. Dorpsvisie Ansen
  – Wonen in Ansen
  – Verkeer
  – Inrichting Dorp
 2. Bestuursverkiezing
  Aftredend als bestuurslid en niet herkiesbaar voor functie is Alet Vlot. Het bestuur stelt voor als bestuurslid Albert Dekker. Tegenkandidaten kunnen zich tot 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij het bestuur, ondersteund door een schriftelijke voordracht door vijf of meer leden.
 1. Rondvraag
 1. Beleidsplan 2023 Stichting Dorpshuis Ansen.
  Krachtens de statuten van de Stichting Dorpshuis Ansen legt het Stichtingsbestuur in de jaarvergadering van “Dorpsbelangen” verantwoording af over het gevoerde en te voeren beleid in Dorpshuis “Bastogne”
 2. Afsluiting (22.00 uur)

Ansen maakt een frisse start

9 oktober 2021, inloop tussen 16:00-22:00

Ansen is klaar voor Een Frisse Start!

Vier die frisse start mee in Dorpshuis Bastogne, waar alle verenigingen zich graag (opnieuw) aan je voorstellen.

Nu er weer meer mag, en er ook meer kán, is het tijd om bij te praten en te ontdekken wat er in Ansen allemaal te doen is. Een herontdekking voor de ‘old Aansers’, en een kans om kennis te maken voor ‘nieuwe aanwinsten’.

Want of je nou je lijf of je hersenen wilt gebruiken, iets cultureels wilt en tegelijk elkaar op een leuke manier ontmoeten: er is altijd iets te vinden wat bij je past. Laat je informeren, bekijk de demonstraties of doe eraan mee. Lid worden van de verenigingen kan natuurlijk ook.

Vier daarom op 9 oktober tussen 16 en 22 uur een Frisse Start met de verenigingen – met een hapje, drankje en live-muziek. En met elkaar, want Bastogne is natuurlijk ook een plek om bij te praten!

In deze gids vind je alle verenigingen die zich tijdens Een Frisse Start presenteren. Bewaar dit boekje, dan heb je het complete overzicht altijd bij de hand.

De verenigingen, Dorpshuis Bastogne en Dorpsbelangen Ansen zien je graag op 9 oktober!

1 2 3 4