7 december Rondleiding bollenkweker

UITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGINGUI

Beste Aansers,

Op woensdag 25 september jl. hebben we in de Bastogne een bijeenkomst gehad met de maatschap Joling, die op verschillende plekken in Ansen bollenteelt bedrijft. Die bijeenkomst is door Dorpsbelangen Schoolkring Ansen op verzoek van enkele inwoners geregeld met het oog op berichten over de milieudruk van die bollenteelt.

Tijdens de bijeenkomst heeft de familie Joling uitgelegd wat ze precies doen en hebben zij vooral vragen beantwoord uit de zaal over het gebruik van bestrijdingsmiddelen etc.

Nu heeft de familie Joling tijdens die bijeenkomst aangeboden om inwoners van Ansen een rondleiding te geven op hun bedrijf in Dwingeloo. De animo daarvoor bleek relatief groot.

Die rondleiding kan verzorgd worden op zaterdag 7 december 2019 vanaf ongeveer 10.00 uur.

Als u mee wil, wilt u dit dan doorgeven aan ons?

Opgave graag uiterlijk op maandag 2 december 2019 via bestuurdorpsbelangen@ansen.eu
Wilt u daarbij ook doorgeven of u met eigen vervoer komt en zo ja, of u nog plek heeft voor passagiers?

We verzamelen dan op 7 december a.s. om 09.30 uur bij de Bastogne.

Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen

Vertrek wethouder Mirjam pauwels

Zuidwolde, 8 juli 2019

Wethouder Mirjam Pauwels (VVD) heeft haar vertrek bij gemeente de Wolden aangekondigd. Op 11 juli wordt ze geïnstalleerd als wethouder bij de gemeente Assen. Mirjam Pauwels is sinds acht jaar actief in de politiek. In 2011 begon ze haar politieke carrière als lid van de Provinciale Staten. Vanaf april 2012 is Mirjam Pauwels wethouder in gemeente De Wolden. In 2016 is zij tot politicus van het jaar van Drenthe verkozen. “Harde werker, weinig poeha” was de omschrijving bij haar uitverkiezing. Wethouder Pauwels: “Ik kijk met veel genoegen terug op een constructieve en prettige samenwerking tussen raad, college en organisatie in de afgelopen 7 jaar. Vooral de opgave van de decentralisaties in de zorg en de hervorming van de WSW hebben wij in De Wolden op een unieke en saamhorige wijze opgepakt. Altijd met het belang van onze meest kwetsbare inwoners voorop. Ook ons culturele jaar in 2017 met de Cultuurexplosie heeft een mooie impuls gegeven, waardoor De Wolden kleurrijk op de kaart is komen te staan in de regio. Het was mij een eer en een genoegen dat ik daar in de afgelopen jaren een bijdrage aan heb mogen leveren. Dank voor de mooie jaren en ik wens alle Woldenaren alle goeds voor de toekomst!” Burgemeester Roger de Groot, namens college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad, betreurt het vertrek van Mirjam Pauwels vertrek en zegt: “Met het vertrek van Mirjam Pauwels verliest De Wolden een ervaren bestuurder. Als politicus van het jaar en haar ambities verbaast het ons niet dat ze voor de functie van wethouder bij de gemeente Assen is gevraagd. We wensen haar veel succes in Assen.” Er is in de eerste week van september nog gelegenheid tot afscheid nemen, berichtgeving hierover volgt nog. Er is nog niet bekend wie de wethouder opvolgt.

Schapen bij Anser IJsbaan

Schapen bij Anser IJsbaan? Dan honden aan de lijn graag!

Natuurmonumenten heeft tijdelijk schapen en/of geiten aan het werk bij de Anser IJsbaan. Ze eten jonge boompjes en pijpestrootje en voorkomen zo dat het gebied dicht groeit. Maar dan moeten ze wel ongestoord kunnen werken. Vorig jaar moest de drukbegrazing stopgezet worden omdat loslopende honden herhaaldelijk voor paniek zorgden onder de schapen en geiten. Daarom een dringend verzoek van Natuurmonumenten: hou de hond aan de lijn als er schapen en geiten lopen in het raster bij de Anser IJsbaan!

Begrazing is keihard nodig

Natuurmonumenten heeft de schapen en geiten keihard nodig bij het beheer van dit natuurgebied. Er was hier sprake van ‘drukbegrazing’, dus er is geen herder maar er staat een raster. Er zijn veel schapen en geiten gedurende korte tijd aan het werk en dat een paar keer per jaar. Zo zorgen deze levende maaimachines er onder andere voor dat jonge boompjes geen kans krijgen om weer uit te groeien.

Doen we niets, dan groeien open landschappen dicht. Belangrijke oorzaak is het teveel aan stikstof door industrie, verkeer en veehouderij. Dat zorgt voor explosieve groei van boompjes en grassen. Drukbegrazing is één van de herstelmaatregelen die Natuurmonumenten samen met andere terreineigenaren en Provincie Drenthe uitvoert. Zie voor meer informatie www.provincie.drenthe.nl/PAS of op onze site  www.natuurmonumenten.nl/projecten/stikstof-en-pas

open dag beheerboerderij rheebruggen

T

Assen, 24 maart 2018

open dag beheerboerderij De Veldkamp op landgoed Rheebruggen op zondag 31 maart

Kom een kijkje nemen bij de boer

Een ouderwetse boerderij in een nieuw jasje. Dat is hoe je De Veldkamp, één van de drie beheerboerderijen van Stichting Het Drentse Landschap, het best kunt omschrijven. Oud en nieuw gaan in dit boerenbedrijf heel goed samen. Zo liggen op het dak van de enorme stal maar liefst 640 zonnepanelen waar de hele buurt gebruik van maakt. Kom op zondag 31 maart vanaf 13:00 uur naar de open dag van beheerboerderij De Veldkamp van Stichting Het Drentse Landschap op landgoed Rheebruggen. Boer Alexander Ekkels leidt u graag rond in beheerboerderij De Veldkamp, Rheebruggen 3, te Ansen.

Vanaf 13.00 uur opent beheerboerderij De Veldkamp de deuren. Bezoekers kunnen tot 17.00 uur een kijkje nemen in de potstal waar zo’n 200 Limousin runderen kunnen verblijven, er zijn speciale activiteiten voor kinderen en de film over landgoed Rheebruggen wordt in een speciale ruimte in de stal getoond. Voor koffie, thee en een punt vers gebakken taart kunt u terecht op het speciaal gecreëerde terras van De Blauwe Heksenketel.

Over de beheerboerderij

Sinds 1972 is Het Drentse Landschap eigenaar van het ruim 325 hectare grote Landgoed Rheebruggen. De vraag was wat je moest doen met zo’n waardevol cultuurhistorisch landschap. Het Drentse Landschap vond dat je dat het beste kunt doen door er net zo mee om te gaan als de boeren vroeger. Dus is het ouderwetse Drentse boerenbedrijf opnieuw geïntroduceerd op Rheebruggen. ‘s Zomers lopen er Limousin-runderen in de wei. Met hun mest uit de potstal van de beheerboerderij (die sinds 2015 is verplaatst van het Bouwhuis naar De Veldkamp) worden de roggeakkertjes op het landgoed bemest. Met het graan worden de dieren bijgevoerd en het roggestro komt in de stal. Jaarlijks verkoopt Het Drentse Landschap overtollig vee middels de vleesactie aan beschermers en andere geïnteresseerden waarmee de oude kringloop van voedingsstoffen rond is.

Meer weten over Beheerboerderij Veldkamp en Landgoed Rheebruggen?

  • Op zondag 31 maart a.s. vanaf 13:00 uur kunt u de boerderij bezoeken. Boer Alexander Ekkels is uw gastheer en zal u samen met Harald de Graaff, rayonbebeerder Zuid van Stichting Het Drentse Landschap, meer vertellen over de boerderij en de werkwijze die gehanteerd wordt.
  • In de stal is een ruimte ingericht waar u een korte film kunt zien over Landgoed Rheebruggen, waar De Veldkamp deel van uitmaakt.
  • Lees het boek Het boek Landgoed Rheebruggen – Een goed bewaard geheim. U kunt het boek die dag voor de speciale prijs van slechts € 5,00 euro kopen bij de promotiekraam van Het Drentse Landschap.
  • Via Eindjeomindrenthe.nl kunt u gratis de wandelroute Rheebruggen downloaden.

Locatie: Beheerboerderij De Veldkamp, Rheebruggen 3, 7964 KR Ansen._

Ansen duurzaamste dorp van ’t land

Het heeft de saamhorigheid in het dorp sterk bevorderd

Zes jaar geleden bedachten ze in Ansen al dat duurzaam de toekomst had. Binnenkort heeft het dorp uitsluitend groene stroom.

Dat ze in Ansen van aanpakken weten en aan de weg timmeren met hun duurzaamheidsplannen is de overheidsbestuurders niet ontgaan. Die hebben de daadkracht en het enthousiasme om het esdorp volgend jaar energieneutraal te maken, beloond met royale financiële tegemoetkomingen in de kosten die de dorpelingen daarvoor moeten maken. ,,Wij zijn met duurzaamheid en energie het actiefst van heel Nederland”, zeggen Allert Jan ter Wee, voorzitter van dorpsbelangen Ansen en Albert Smand, voorzitter van de Coöperatie EnergieKansen.

De belangenbehartigers van het dorp weten ook wel hoe het komt dat zij op de sympathie van de overheidsinstanties kunnen rekenen voor hun inzet voor de duurzaamheid. ,,Ze zetten hier in Ansen de schouders onder de projecten. We hebben kartrekkers en doeners. Doortrappen, dat gebeurt hier en dat zien ze ook bij de provincie en de gemeente”, is de nuchtere constatering van Smand en Ter Wee. ,,Het was ook de provincie die bij ons aanklopte en dat komt omdat wij met onze projecten nadrukkelijk aan de weg timmeren.”

Het moet gezegd, het vierhonderd inwoners tellende dorp heeft in de afgelopen jaren alles uit de kast gehaald vanaf het besluit in 2013 om van Ansen een energieneutrale gemeenschap te maken. Ze beseften terdege dat voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid wel wat gedaan moest worden. Dat begon ruim acht jaar geleden toen het café de deuren sloot, de school wegviel en dus belangrijke bindende factoren verdwenen. ,,Maar”, zegt Ter Wee, ,,van oudsher is Ansen een hechte kern en werd alles op alles gezet om weer een ontmoetingsgelegenheid voor het hele dorp te realiseren. Zo werd een oude boerderij omgebouwd tot een dorpshuis (Bastogne) waar nu veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. ,,Want toen er niets meer was, waaierden de verenigingen uit over het dorp en werd er bijvoorbeeld vergaderd in schuren. Er was geen samenhang meer.” Dat veranderde door de realisering van het dorpshuis dat volgens Ter Wee en Smand voor 90 procent door vrijwilligers in de benen is geholpen. ,,Het heeft de saamhorigheid in het dorp sterk bevorderd.”

Aan de totstandkoming van het dorpshuis werd een vervolg gegeven met de oprichting van de werkgroep duurzaamheid, die zich aanvankelijk bezighield met het geven van voorlichting. Op informatieavonden kregen de dorpelingen te horen hoe woningen het beste geïsoleerd kunnen worden en wat de voordelen zijn van zonnepanelen en led-verlichting. ,,Dat heeft wel geholpen om de mensen warm te krijgen voor de energieprojecten”, stelt Smand. Zo ontstond ook het idee om Ansen in 2020 energieneutraal te maken.

Het eerste en tegelijkertijd grote energieproject heette Rheebruggen, het landgoed nabij Ansen waar eigenaar Het Drentse Landschap vleeskoeien houdt middels biologisch beheer. Op het dak van de potstal en het woonhuis zijn honderden zonnepanelen aangebracht, die gezamenlijk 250.000 kWh per jaar opleveren. Hiermee is nu ongeveer een kwart van de energiebehoefte in Ansen gedekt. Zowel Het Drentse Landschap als de provincie neemt zijn deel in de financiering van het project. Ansen is nu ook bezig met de aanleg van een zonneweide en met het andere project moet deze samen voor een opbrengst van 700.000 kWh zorgen. ,,Als de zonneweide klaar is, zijn wij een van de weinige plaatsen die het stroomverbruik binnen de eigen grenzen helemaal groen hebben”, zeggen de beide voorzitters met gepaste trots. Voorts is er de ambitie om van Ansen een energie-eiland te maken waarbij lokaal de energie wordt opgewekt en verbruikt.

Een project, dat ook breed wordt gedragen en inmiddels is afgerond, is het straatverlichtingsplan, sluitstuk van ‘Ansen Veilig’. In de bebouwde kom en daaromheen is een fraai model straatlantaarns geplaatst met duurzame led-verlichting. De lichtsterkte kan worden aangepast buiten de spitsuren. Hiervoor ontving Ansen een geldelijke bijdrage van de gemeente De Wolden, de stichting Ruinen 1865 en Dorpsbelangen.

De aspiraties om Ansen te vergroenen zijn niet alleen bij het opwekken en verbruiken van stroom gebleven. Nog dit jaar wordt er een biogasinstallatie – het is een proef – in gebruik genomen achter een boerderij aan Om de Kamp in combinatie met een zonneweide. In deze vergistingsinstallatie wordt groen gas uit poep en pies van de dorpsbewoners geproduceerd. De proef duurt maximaal drie jaar. Dit gebeurt in samenwerking met de provincie, het waterschap, gemeente, Rendo, Enexis en uiteraard de energiecoöperatie EnergiekAnsen.

Ansen duurzaamste dorp van ’t land

Praat mee over het groene erfgoed in Drenthe

Praat mee over het groene erfgoed in Drenthe
Landschapsbeheer Drenthe organiseert in samenwerking met de Nederlandse Tuinenstichting op donderdag 29 november 2018 in het Duurzaamheidscentrum in Assen een Netwerkbijeenkomst over het groen op Drentse landgoederen en buitenplaatsen. Tijdens de bijeenkomst worden diverse presentaties gegeven en worden wensen en ideeën uitgewisseld. De avond is bedoeld voor geïnteresseerden, landgoedeigenaren en vrijwilligers die (willen) werken aan de verbetering en het beheer van historische tuinen en parken in Drenthe.

Belang groen erfgoed
Drentse landgoederen zijn belangrijk voor de groene kwaliteit van de provincie. Veel van de landgoederen staan onder druk, want het behoud van dit Groene Erfgoed vraagt om intensief beheer. Eigenaren kunnen dat vaak niet alleen en de hulp van vrijwilligers is hierbij van belang. Om hierbij te ondersteunen heeft Landschapsbeheer Drenthe een twintigtal vrijwilligers, de Erfgoed Gardeners, opgeleid. Deze mensen zijn inmiddels aan de slag op diverse buitenplaatsen in Drenthe.

Het opleiden van de vrijwilligers is een begin! Landschapsbeheer Drenthe werkt aan een vorm waarbij eigenaren en vrijwilligers wensen en ideeën kunnen uitwisselen en afstemmen, zodat gezamenlijk het groene erfgoed wordt behouden. Hiervoor is expertise van deskundigen belangrijk, maar ook de inbreng en ervaring van geïnteresseerde landgoedeigenaren en (toekomstige) vrijwilligers is noodzakelijk. De netwerkbijeenkomst moet hieraan bijdragen.

Programma
Tijdens de avond geven diverse mensen een toelichting op groen erfgoed en de rol die vrijwilligers en eigenaren op zich kunnen nemen. Tevens heeft de avond een interactief onderdeel waarbij wensen, ideeën en initiatieven worden ingebracht en besproken. Het hele programma is te bekijken op www.lbdrenthe.nl.

Praktische informatie
De Netwerkbijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 november in het Duurzaamheidscentrum in Assen. Het adres is: Bosrand 2, 9401 SL Assen. (Adres bij gebruik navigatie: Stadsbroek 11A). Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Wilt u aanwezig zijn? Graag vooraf aanmelden via het formulier in de agenda op www.lbdrenthe.nl.

De netwerkbijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe en de Nationale Postcode Loterij.

1 2 3