7 december Rondleiding bollenkweker

UITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGINGUI

Beste Aansers,

Op woensdag 25 september jl. hebben we in de Bastogne een bijeenkomst gehad met de maatschap Joling, die op verschillende plekken in Ansen bollenteelt bedrijft. Die bijeenkomst is door Dorpsbelangen Schoolkring Ansen op verzoek van enkele inwoners geregeld met het oog op berichten over de milieudruk van die bollenteelt.

Tijdens de bijeenkomst heeft de familie Joling uitgelegd wat ze precies doen en hebben zij vooral vragen beantwoord uit de zaal over het gebruik van bestrijdingsmiddelen etc.

Nu heeft de familie Joling tijdens die bijeenkomst aangeboden om inwoners van Ansen een rondleiding te geven op hun bedrijf in Dwingeloo. De animo daarvoor bleek relatief groot.

Die rondleiding kan verzorgd worden op zaterdag 7 december 2019 vanaf ongeveer 10.00 uur.

Als u mee wil, wilt u dit dan doorgeven aan ons?

Opgave graag uiterlijk op maandag 2 december 2019 via bestuurdorpsbelangen@ansen.eu
Wilt u daarbij ook doorgeven of u met eigen vervoer komt en zo ja, of u nog plek heeft voor passagiers?

We verzamelen dan op 7 december a.s. om 09.30 uur bij de Bastogne.

Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen

Vertrek wethouder Mirjam pauwels

Zuidwolde, 8 juli 2019

Wethouder Mirjam Pauwels (VVD) heeft haar vertrek bij gemeente de Wolden aangekondigd. Op 11 juli wordt ze geïnstalleerd als wethouder bij de gemeente Assen. Mirjam Pauwels is sinds acht jaar actief in de politiek. In 2011 begon ze haar politieke carrière als lid van de Provinciale Staten. Vanaf april 2012 is Mirjam Pauwels wethouder in gemeente De Wolden. In 2016 is zij tot politicus van het jaar van Drenthe verkozen. “Harde werker, weinig poeha” was de omschrijving bij haar uitverkiezing. Wethouder Pauwels: “Ik kijk met veel genoegen terug op een constructieve en prettige samenwerking tussen raad, college en organisatie in de afgelopen 7 jaar. Vooral de opgave van de decentralisaties in de zorg en de hervorming van de WSW hebben wij in De Wolden op een unieke en saamhorige wijze opgepakt. Altijd met het belang van onze meest kwetsbare inwoners voorop. Ook ons culturele jaar in 2017 met de Cultuurexplosie heeft een mooie impuls gegeven, waardoor De Wolden kleurrijk op de kaart is komen te staan in de regio. Het was mij een eer en een genoegen dat ik daar in de afgelopen jaren een bijdrage aan heb mogen leveren. Dank voor de mooie jaren en ik wens alle Woldenaren alle goeds voor de toekomst!” Burgemeester Roger de Groot, namens college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad, betreurt het vertrek van Mirjam Pauwels vertrek en zegt: “Met het vertrek van Mirjam Pauwels verliest De Wolden een ervaren bestuurder. Als politicus van het jaar en haar ambities verbaast het ons niet dat ze voor de functie van wethouder bij de gemeente Assen is gevraagd. We wensen haar veel succes in Assen.” Er is in de eerste week van september nog gelegenheid tot afscheid nemen, berichtgeving hierover volgt nog. Er is nog niet bekend wie de wethouder opvolgt.

1 2 3