7 december Rondleiding bollenkweker

UITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGINGUI

Beste Aansers,

Op woensdag 25 september jl. hebben we in de Bastogne een bijeenkomst gehad met de maatschap Joling, die op verschillende plekken in Ansen bollenteelt bedrijft. Die bijeenkomst is door Dorpsbelangen Schoolkring Ansen op verzoek van enkele inwoners geregeld met het oog op berichten over de milieudruk van die bollenteelt.

Tijdens de bijeenkomst heeft de familie Joling uitgelegd wat ze precies doen en hebben zij vooral vragen beantwoord uit de zaal over het gebruik van bestrijdingsmiddelen etc.

Nu heeft de familie Joling tijdens die bijeenkomst aangeboden om inwoners van Ansen een rondleiding te geven op hun bedrijf in Dwingeloo. De animo daarvoor bleek relatief groot.

Die rondleiding kan verzorgd worden op zaterdag 7 december 2019 vanaf ongeveer 10.00 uur.

Als u mee wil, wilt u dit dan doorgeven aan ons?

Opgave graag uiterlijk op maandag 2 december 2019 via bestuurdorpsbelangen@ansen.eu
Wilt u daarbij ook doorgeven of u met eigen vervoer komt en zo ja, of u nog plek heeft voor passagiers?

We verzamelen dan op 7 december a.s. om 09.30 uur bij de Bastogne.

Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen

Vertrek wethouder Mirjam pauwels

Zuidwolde, 8 juli 2019

Wethouder Mirjam Pauwels (VVD) heeft haar vertrek bij gemeente de Wolden aangekondigd. Op 11 juli wordt ze geïnstalleerd als wethouder bij de gemeente Assen. Mirjam Pauwels is sinds acht jaar actief in de politiek. In 2011 begon ze haar politieke carrière als lid van de Provinciale Staten. Vanaf april 2012 is Mirjam Pauwels wethouder in gemeente De Wolden. In 2016 is zij tot politicus van het jaar van Drenthe verkozen. “Harde werker, weinig poeha” was de omschrijving bij haar uitverkiezing. Wethouder Pauwels: “Ik kijk met veel genoegen terug op een constructieve en prettige samenwerking tussen raad, college en organisatie in de afgelopen 7 jaar. Vooral de opgave van de decentralisaties in de zorg en de hervorming van de WSW hebben wij in De Wolden op een unieke en saamhorige wijze opgepakt. Altijd met het belang van onze meest kwetsbare inwoners voorop. Ook ons culturele jaar in 2017 met de Cultuurexplosie heeft een mooie impuls gegeven, waardoor De Wolden kleurrijk op de kaart is komen te staan in de regio. Het was mij een eer en een genoegen dat ik daar in de afgelopen jaren een bijdrage aan heb mogen leveren. Dank voor de mooie jaren en ik wens alle Woldenaren alle goeds voor de toekomst!” Burgemeester Roger de Groot, namens college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad, betreurt het vertrek van Mirjam Pauwels vertrek en zegt: “Met het vertrek van Mirjam Pauwels verliest De Wolden een ervaren bestuurder. Als politicus van het jaar en haar ambities verbaast het ons niet dat ze voor de functie van wethouder bij de gemeente Assen is gevraagd. We wensen haar veel succes in Assen.” Er is in de eerste week van september nog gelegenheid tot afscheid nemen, berichtgeving hierover volgt nog. Er is nog niet bekend wie de wethouder opvolgt.

Schapen bij Anser IJsbaan

Schapen bij Anser IJsbaan? Dan honden aan de lijn graag!

Natuurmonumenten heeft tijdelijk schapen en/of geiten aan het werk bij de Anser IJsbaan. Ze eten jonge boompjes en pijpestrootje en voorkomen zo dat het gebied dicht groeit. Maar dan moeten ze wel ongestoord kunnen werken. Vorig jaar moest de drukbegrazing stopgezet worden omdat loslopende honden herhaaldelijk voor paniek zorgden onder de schapen en geiten. Daarom een dringend verzoek van Natuurmonumenten: hou de hond aan de lijn als er schapen en geiten lopen in het raster bij de Anser IJsbaan!

Begrazing is keihard nodig

Natuurmonumenten heeft de schapen en geiten keihard nodig bij het beheer van dit natuurgebied. Er was hier sprake van ‘drukbegrazing’, dus er is geen herder maar er staat een raster. Er zijn veel schapen en geiten gedurende korte tijd aan het werk en dat een paar keer per jaar. Zo zorgen deze levende maaimachines er onder andere voor dat jonge boompjes geen kans krijgen om weer uit te groeien.

Doen we niets, dan groeien open landschappen dicht. Belangrijke oorzaak is het teveel aan stikstof door industrie, verkeer en veehouderij. Dat zorgt voor explosieve groei van boompjes en grassen. Drukbegrazing is één van de herstelmaatregelen die Natuurmonumenten samen met andere terreineigenaren en Provincie Drenthe uitvoert. Zie voor meer informatie www.provincie.drenthe.nl/PAS of op onze site  www.natuurmonumenten.nl/projecten/stikstof-en-pas

open dag beheerboerderij rheebruggen

T

Assen, 24 maart 2018

open dag beheerboerderij De Veldkamp op landgoed Rheebruggen op zondag 31 maart

Kom een kijkje nemen bij de boer

Een ouderwetse boerderij in een nieuw jasje. Dat is hoe je De Veldkamp, één van de drie beheerboerderijen van Stichting Het Drentse Landschap, het best kunt omschrijven. Oud en nieuw gaan in dit boerenbedrijf heel goed samen. Zo liggen op het dak van de enorme stal maar liefst 640 zonnepanelen waar de hele buurt gebruik van maakt. Kom op zondag 31 maart vanaf 13:00 uur naar de open dag van beheerboerderij De Veldkamp van Stichting Het Drentse Landschap op landgoed Rheebruggen. Boer Alexander Ekkels leidt u graag rond in beheerboerderij De Veldkamp, Rheebruggen 3, te Ansen.

Vanaf 13.00 uur opent beheerboerderij De Veldkamp de deuren. Bezoekers kunnen tot 17.00 uur een kijkje nemen in de potstal waar zo’n 200 Limousin runderen kunnen verblijven, er zijn speciale activiteiten voor kinderen en de film over landgoed Rheebruggen wordt in een speciale ruimte in de stal getoond. Voor koffie, thee en een punt vers gebakken taart kunt u terecht op het speciaal gecreëerde terras van De Blauwe Heksenketel.

Over de beheerboerderij

Sinds 1972 is Het Drentse Landschap eigenaar van het ruim 325 hectare grote Landgoed Rheebruggen. De vraag was wat je moest doen met zo’n waardevol cultuurhistorisch landschap. Het Drentse Landschap vond dat je dat het beste kunt doen door er net zo mee om te gaan als de boeren vroeger. Dus is het ouderwetse Drentse boerenbedrijf opnieuw geïntroduceerd op Rheebruggen. ‘s Zomers lopen er Limousin-runderen in de wei. Met hun mest uit de potstal van de beheerboerderij (die sinds 2015 is verplaatst van het Bouwhuis naar De Veldkamp) worden de roggeakkertjes op het landgoed bemest. Met het graan worden de dieren bijgevoerd en het roggestro komt in de stal. Jaarlijks verkoopt Het Drentse Landschap overtollig vee middels de vleesactie aan beschermers en andere geïnteresseerden waarmee de oude kringloop van voedingsstoffen rond is.

Meer weten over Beheerboerderij Veldkamp en Landgoed Rheebruggen?

  • Op zondag 31 maart a.s. vanaf 13:00 uur kunt u de boerderij bezoeken. Boer Alexander Ekkels is uw gastheer en zal u samen met Harald de Graaff, rayonbebeerder Zuid van Stichting Het Drentse Landschap, meer vertellen over de boerderij en de werkwijze die gehanteerd wordt.
  • In de stal is een ruimte ingericht waar u een korte film kunt zien over Landgoed Rheebruggen, waar De Veldkamp deel van uitmaakt.
  • Lees het boek Het boek Landgoed Rheebruggen – Een goed bewaard geheim. U kunt het boek die dag voor de speciale prijs van slechts € 5,00 euro kopen bij de promotiekraam van Het Drentse Landschap.
  • Via Eindjeomindrenthe.nl kunt u gratis de wandelroute Rheebruggen downloaden.

Locatie: Beheerboerderij De Veldkamp, Rheebruggen 3, 7964 KR Ansen._

1 2 3