Jaarvergadering Dorpsbelangen Ansen – 15 maart 2023

UITNODIGING JAARVERGADERING 2022

Datum           : woensdag 15 maart 2023
Aanvang       : 20.00 uur
Locatie          : Bastogne

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
  De voorzitter opent de 25e jaarvergadering.
 1. Mededelingen
 1. Notulen jaarvergadering 16 maart 2022
  De notulen 2022 en het jaarverslag 2022/23 zijn in te zien:
  Notulen Jaarvergadering 2022
  Jaarverslag 2022/2023
 1. Secretarieel jaarverslag over 2022/2023
 1. Financieel verslag 2021
  – Introductie automatische incasso
  – Oordeel van de kascommissie (Roelof Tissingh en Robert van Houwelingen). Verkiezing nieuw lid kascommissie, aftredend lid is Roelof Tissingh.
 1. Begroting 2023
 1. Dorpsvisie Ansen
  – Wonen in Ansen
  – Verkeer
  – Inrichting Dorp
 2. Bestuursverkiezing
  Aftredend als bestuurslid en niet herkiesbaar voor functie is Alet Vlot. Het bestuur stelt voor als bestuurslid Albert Dekker. Tegenkandidaten kunnen zich tot 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij het bestuur, ondersteund door een schriftelijke voordracht door vijf of meer leden.
 1. Rondvraag
 1. Beleidsplan 2023 Stichting Dorpshuis Ansen.
  Krachtens de statuten van de Stichting Dorpshuis Ansen legt het Stichtingsbestuur in de jaarvergadering van “Dorpsbelangen” verantwoording af over het gevoerde en te voeren beleid in Dorpshuis “Bastogne”
 2. Afsluiting (22.00 uur)