Ansen duurzaamste dorp van ’t land

Het heeft de saamhorigheid in het dorp sterk bevorderd

Zes jaar geleden bedachten ze in Ansen al dat duurzaam de toekomst had. Binnenkort heeft het dorp uitsluitend groene stroom.

Dat ze in Ansen van aanpakken weten en aan de weg timmeren met hun duurzaamheidsplannen is de overheidsbestuurders niet ontgaan. Die hebben de daadkracht en het enthousiasme om het esdorp volgend jaar energieneutraal te maken, beloond met royale financiële tegemoetkomingen in de kosten die de dorpelingen daarvoor moeten maken. ,,Wij zijn met duurzaamheid en energie het actiefst van heel Nederland”, zeggen Allert Jan ter Wee, voorzitter van dorpsbelangen Ansen en Albert Smand, voorzitter van de Coöperatie EnergieKansen.

De belangenbehartigers van het dorp weten ook wel hoe het komt dat zij op de sympathie van de overheidsinstanties kunnen rekenen voor hun inzet voor de duurzaamheid. ,,Ze zetten hier in Ansen de schouders onder de projecten. We hebben kartrekkers en doeners. Doortrappen, dat gebeurt hier en dat zien ze ook bij de provincie en de gemeente”, is de nuchtere constatering van Smand en Ter Wee. ,,Het was ook de provincie die bij ons aanklopte en dat komt omdat wij met onze projecten nadrukkelijk aan de weg timmeren.”

Het moet gezegd, het vierhonderd inwoners tellende dorp heeft in de afgelopen jaren alles uit de kast gehaald vanaf het besluit in 2013 om van Ansen een energieneutrale gemeenschap te maken. Ze beseften terdege dat voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid wel wat gedaan moest worden. Dat begon ruim acht jaar geleden toen het café de deuren sloot, de school wegviel en dus belangrijke bindende factoren verdwenen. ,,Maar”, zegt Ter Wee, ,,van oudsher is Ansen een hechte kern en werd alles op alles gezet om weer een ontmoetingsgelegenheid voor het hele dorp te realiseren. Zo werd een oude boerderij omgebouwd tot een dorpshuis (Bastogne) waar nu veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. ,,Want toen er niets meer was, waaierden de verenigingen uit over het dorp en werd er bijvoorbeeld vergaderd in schuren. Er was geen samenhang meer.” Dat veranderde door de realisering van het dorpshuis dat volgens Ter Wee en Smand voor 90 procent door vrijwilligers in de benen is geholpen. ,,Het heeft de saamhorigheid in het dorp sterk bevorderd.”

Aan de totstandkoming van het dorpshuis werd een vervolg gegeven met de oprichting van de werkgroep duurzaamheid, die zich aanvankelijk bezighield met het geven van voorlichting. Op informatieavonden kregen de dorpelingen te horen hoe woningen het beste geïsoleerd kunnen worden en wat de voordelen zijn van zonnepanelen en led-verlichting. ,,Dat heeft wel geholpen om de mensen warm te krijgen voor de energieprojecten”, stelt Smand. Zo ontstond ook het idee om Ansen in 2020 energieneutraal te maken.

Het eerste en tegelijkertijd grote energieproject heette Rheebruggen, het landgoed nabij Ansen waar eigenaar Het Drentse Landschap vleeskoeien houdt middels biologisch beheer. Op het dak van de potstal en het woonhuis zijn honderden zonnepanelen aangebracht, die gezamenlijk 250.000 kWh per jaar opleveren. Hiermee is nu ongeveer een kwart van de energiebehoefte in Ansen gedekt. Zowel Het Drentse Landschap als de provincie neemt zijn deel in de financiering van het project. Ansen is nu ook bezig met de aanleg van een zonneweide en met het andere project moet deze samen voor een opbrengst van 700.000 kWh zorgen. ,,Als de zonneweide klaar is, zijn wij een van de weinige plaatsen die het stroomverbruik binnen de eigen grenzen helemaal groen hebben”, zeggen de beide voorzitters met gepaste trots. Voorts is er de ambitie om van Ansen een energie-eiland te maken waarbij lokaal de energie wordt opgewekt en verbruikt.

Een project, dat ook breed wordt gedragen en inmiddels is afgerond, is het straatverlichtingsplan, sluitstuk van ‘Ansen Veilig’. In de bebouwde kom en daaromheen is een fraai model straatlantaarns geplaatst met duurzame led-verlichting. De lichtsterkte kan worden aangepast buiten de spitsuren. Hiervoor ontving Ansen een geldelijke bijdrage van de gemeente De Wolden, de stichting Ruinen 1865 en Dorpsbelangen.

De aspiraties om Ansen te vergroenen zijn niet alleen bij het opwekken en verbruiken van stroom gebleven. Nog dit jaar wordt er een biogasinstallatie – het is een proef – in gebruik genomen achter een boerderij aan Om de Kamp in combinatie met een zonneweide. In deze vergistingsinstallatie wordt groen gas uit poep en pies van de dorpsbewoners geproduceerd. De proef duurt maximaal drie jaar. Dit gebeurt in samenwerking met de provincie, het waterschap, gemeente, Rendo, Enexis en uiteraard de energiecoöperatie EnergiekAnsen.

Ansen duurzaamste dorp van ’t land

Praat mee over het groene erfgoed in Drenthe

Praat mee over het groene erfgoed in Drenthe
Landschapsbeheer Drenthe organiseert in samenwerking met de Nederlandse Tuinenstichting op donderdag 29 november 2018 in het Duurzaamheidscentrum in Assen een Netwerkbijeenkomst over het groen op Drentse landgoederen en buitenplaatsen. Tijdens de bijeenkomst worden diverse presentaties gegeven en worden wensen en ideeën uitgewisseld. De avond is bedoeld voor geïnteresseerden, landgoedeigenaren en vrijwilligers die (willen) werken aan de verbetering en het beheer van historische tuinen en parken in Drenthe.

Belang groen erfgoed
Drentse landgoederen zijn belangrijk voor de groene kwaliteit van de provincie. Veel van de landgoederen staan onder druk, want het behoud van dit Groene Erfgoed vraagt om intensief beheer. Eigenaren kunnen dat vaak niet alleen en de hulp van vrijwilligers is hierbij van belang. Om hierbij te ondersteunen heeft Landschapsbeheer Drenthe een twintigtal vrijwilligers, de Erfgoed Gardeners, opgeleid. Deze mensen zijn inmiddels aan de slag op diverse buitenplaatsen in Drenthe.

Het opleiden van de vrijwilligers is een begin! Landschapsbeheer Drenthe werkt aan een vorm waarbij eigenaren en vrijwilligers wensen en ideeën kunnen uitwisselen en afstemmen, zodat gezamenlijk het groene erfgoed wordt behouden. Hiervoor is expertise van deskundigen belangrijk, maar ook de inbreng en ervaring van geïnteresseerde landgoedeigenaren en (toekomstige) vrijwilligers is noodzakelijk. De netwerkbijeenkomst moet hieraan bijdragen.

Programma
Tijdens de avond geven diverse mensen een toelichting op groen erfgoed en de rol die vrijwilligers en eigenaren op zich kunnen nemen. Tevens heeft de avond een interactief onderdeel waarbij wensen, ideeën en initiatieven worden ingebracht en besproken. Het hele programma is te bekijken op www.lbdrenthe.nl.

Praktische informatie
De Netwerkbijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 november in het Duurzaamheidscentrum in Assen. Het adres is: Bosrand 2, 9401 SL Assen. (Adres bij gebruik navigatie: Stadsbroek 11A). Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Wilt u aanwezig zijn? Graag vooraf aanmelden via het formulier in de agenda op www.lbdrenthe.nl.

De netwerkbijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe en de Nationale Postcode Loterij.

Honden aan de lijn

Geachte inwoners van Ansen

Het was de bedoeling dat er nog een tijdje schapen en geiten zouden lopen bij de Anser IJsbaan. Helaas heeft de eigenaar ze moeten weghalen. Loslopende honden hebben voor problemen gezorgd. Er is zelfs een schaap doodgegaan.

Daarom willen we graag dit probleem onder de aandacht van de inwoners (hondeneigenaren) van Ansen en Ruinen brengen met het verzoek om honden aan de lijn te houden.

Alvast bedankt voor jullie medewerking

 

 

Boomhut XXL

 

Zoals vele al gehoord hebben zijn wij benaderd om mee te doen aan het programma Boomhut XXL

.

Afgelopen januari zijn de uitzendingen geweest van de bouw bij vijf collega campings. (nog terug te zien op https://tvblik.nl/boomhut-xxl)

Dit jaar is de opzet een beetje anders.

Er is een oproep gedaan op de landelijke televisie door de EO. Mensen die altijd al graag een boomhut hebben willen bouwen en hun creativiteit gebruiken als een ware uitdaging zien, konden zich opgeven. Het gezelschap moest bestaan uit twee volwassenen, familie of vrienden en een kind tussen de 9 en 15 jaar. De selctie heeft inmiddels plaatsgevonden en op 8 september zijn wij aan het team wat ons is “toebedeeld” voorgesteld.

De bedoeling is dat er in drie weken tijd een boomhut gebouwd gaat worden welke voor recreatieve verhuur gebruikt kan gaan worden.

Er doen vier bedrijven mee; Drouwenerzand in Drouwen, JoyTime in Grolloo, camping Tolhek in Anderen en wij dus. Tussentijds worden de resultaten van de teams beoordeeld en aan het eind vindt de finale beoordeling plaats en komt er een winnaar uit.

Wij zijn reuze benieuwd hoe het allemaal zal lopen en natuurlijk wat het eindresultaat zal zijn. Het team, volwassenen en de kinderen, heeft namelijk nogal wat inbreng. Een uitdaging dus voor ons om dit stuk uit handen te geven.

Iedereen uit Ansen is van harte welkom om het proces te volgen, kom dus gerust langs. Wie weet kan het team nog wat extra suggesties krijgen vanuit het dorp;)

We zullen jullie, voor zover mogelijk, op de hoogte houden. Wat wel en niet mag is nogal aan banden gelegd om alles voor de uitzending geheim te houden.

Graag tot ziens, Bert en Elly, d’Olde Kamp.

 

 

Update verlichtingsplan kom Ansen

We zijn weer een stapje dichter bij de plaatsing van de nieuwe straatverlichting. De subsidieaanvraag van initiatiefrijk de Wolden is goedgekeurd waardoor masten en armaturen besteld kunnen worden. Met het bij,- of verplaatsen van masten moet rekening gehouden worden met onder andere wegbeeld, spreidhoek maar ook met de energieleverancier, in ons geval Enexis. Inmiddels hebben we met de medewerker ontwerp en voorbereiding van gemeente de Wolden piketjes geslagen waar de nieuw te plaatsen masten komen. Als een en ander naar wens verloopt zal het project rond begin november worden afgerond.

De verlichtingscommissie

Arend Mekkes, Wim Nijland, Albert Smand, Allert Jan ter Wee

energiekansen nieuws

In Ansen gebeurt het!

Warmtepomp aanschaffen, doe het nu

UITNODIGING
Op zaterdagmiddag 14 april van 13.30 tot 16.00 uur geven een drietal erkende installateurs praktische informatie over de warmtepomp in dorpshuis Bastogne .        

–  Intechneau Ruinen
–  Hemmes uit Coevorden
–  Dennis Schans uit  Dwingeloo
Zij zijn deze middag aanwezig in Ansen om te vertellen over de voordelen van de aanschaf van een hybride warmtepomp.
Iedereen kan ook advies krijgen over zijn eigen situatie en wensen.
De  coöperatie ‘energieKansen’  ziet de aanschaf van een warmtepomp, eventueel in combinatie met de bestaande CV ketel, als een belangrijke mogelijkheid om gas te besparen. De energietransitie is mede door het op den duur verdwijnen van het Groningse aardgas een hot item.                                                                                         

Er zijn subsidiemogelijkheden en regelingen om voordelig geld te lenen voor bv. een warmtepomp. Op 14 april zijn deskundigen aanwezig die deze financiële informatie kunnen geven. In Ansen streven we naar collectieve en dus voordelige inkoop.
Deze voorlichtingsmiddag is een vervolg op de informatieavond over warmtepompen in februari in Ansen. Er is toen door een drietal voorlichters informatie gegeven over de warmtepomp. Deze informatie en ook de antwoorden op diverse vragen vanuit de zaal zijn terug te vinden op de website van energieKansen. Deze avond was geweldig goed bezocht. Daarom ook dit vervolg.

U bent a.s. zaterdag van harte welkom in ons dorpshuis ‘Bastogne’,
Dwingelerweg 2a in Ansen.

 

 

www.energieKansen.nl

Persbericht   Zuidwolde, 27 maart 2018  

Koninklijke onderscheidingen bij afscheid gemeenteraad De Wolden

 

Dinsdag 27 maart reikte burgemeester Roger de Groot twee Koninklijke Onderscheidingen uit tijdens het afscheid van de Woldense gemeenteraad. Vertrekkende raadsleden Erik Verheijen (GroenLinks) en Henny Buld-Kist (Gemeentebelangen) zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Burgemeester De Groot spelde Erik Verheijen de versierselen op tijdens de bijzondere raadsvergadering. Henny Buld-Kist was door ziekte afwezig, zij krijgt de onderscheiding binnenkort, op een ander moment, opgespeld.

 

 

De heer E.M.M. Verheijen

Roepnaam: Erik

Geboren: 12 mei 1955

Woonplaats: Zuidwolde

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Informatie:

Geestelijk verzorger Forensisch Psychiatrisch Centrum Van Mesdagkliniek Groningen

Van maart 2002 tot maart 2006 Raadslid gemeente De Wolden

Van maart 2010 tot maart 2018 Raadslid gemeente De Wolden

 

 

Mevrouw H. Buld-Kist

Roepnaam: Henny

Geboren: 1 januari 1948

Woonplaats de Wijk

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Informatie:

Van maart 1994 tot maart 1998 Raadslid gemeente Ruinerwold

Van maart 2010 tot maart 2018 Raadslid gemeente De Wolden

Verdere verdiensten:

Medeoprichtster Cabaretgroep Boerenblond, Drents docent bij Huus van de Toal, bestuurslid bij gymvereniging TOVOS en bij de Middenstandvereniging Ruinerwold, emancipatieconsulente in de bakkerijsector.

Mevrouw Buld-Kist organiseert (mede) het Ruinerwoldse Kerstrondje en de Ouderendag De Wolden, is actief bij Stichting De Zonnebloem en loopt collectes.

Mevrouw Buld-Kist schreef een boek ‘Boeiende bakerpraat en hete hangijzers’ over taal, maar ook over het boerenleven op het platteland.

1 2 3